Det fremgår av presentasjonsmateriell fra kapitalmarkedsdagen selskapet arrangerer onsdag.

– Den fjerde industrielle revolusjon er over oss. Dette åpner for en rekke nye muligheter også for Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en melding.

Selskapet har et digitaliseringsprogram som de kaller Mowi 4.0. I dette programmet inngår konseptet «Smart Farming», som skal implementeres på alle selskapets sjølokaliteter i Norge innen 2025.

Er i gang

Konseptet innebærer blant annet at anleggene utstyres med en rekke smarte sensorer og løsninger, og at de kan fjernstyres.

Det planlegges autonom fôringskontroll, intelligent lys, automatisert overvåkning av fiskens vekst og adferd, autonome undervannsdroner som inspiserer merdene og realtidsovervåkning av hele anlegget. I tillegg skal det være automatisk lusetelling.

Selskapet er allerede godt i gang med fjernfôring fra to sentraler, et på Herøy og et i Deknepollen hvor stadig flere anlegg blir tilkoblet. Snart skal også Mowi bygge en fôringssentral for anlegg i region Sør. Endelig lokasjon av dette er ikke fastsatt.

Mål om postsmolt på 700 gram

Parallelt med dette jobber selskapet blant annet med å øke produksjonen av stor settefisk og postsmolt.

Mowi har investert over 1,6 milliarder kroner i settefiskanlegg i Norge de siste årene. I perioden 2021 - 2026 planlegges investeringer på hele 4 milliarder tonn for ulike utbygginger med totalt 27.000 tonn kapasitet. Målet er at en stadig større andel av fisken som settes ut skal være postsmolt. Dette vil ifølge selskapet økt slaktevolumene med rundt 40.000 årlig, med full effekt fra 2027.

I dag er knapt 20 prosent av fisken de setter ut postsmolt, men innen 2026 skal det være over 60 prosent.

I 2020 var snittstørrelsen på fisken som ble satt i sjø 172 gram, med 17 prosent på over 250 gram. På sikt skal selskapet produsere postsmolt på rundt 700 gram. Det skal blant annet skje på anlegget Nordheim som nå bygges ut.