I forbindelse med presentasjonen for tredje kvartal oppga laksegiganten et slakteestimat på 110.000 tonn for siste kvartal 2019. Fasiten ble 116.tonn.

Slaktingen i siste kvartal fordelte seg slik i virksomheten:

  • Norge: 66.000 tonn
  • Skottland: 14.000 tonn
  • Canada: 16.000 tonn
  • Chile: 16.500 tonn
  • Irland: 1.000 tonn
  • Færøyene: 2.500 tonn

Selskapet opplyser videre i børsmeldingen at driftsresultat var på circa 165 millioner euro for fjerde kvartal 2019, mot 213 millioner euro i tilsvarende periode 2018.

Best driftsmargin i Irland

Driftsmarginen per kilo laks lå på mellom -0.55