I forbindelse med presentasjonen for tredje kvartal oppga laksegiganten et slakteestimat på 110.000 tonn for siste kvartal 2019. Fasiten ble 116.tonn.

Slaktingen i siste kvartal fordelte seg slik i virksomheten:

  • Norge: 66.000 tonn
  • Skottland: 14.000 tonn
  • Canada: 16.000 tonn
  • Chile: 16.500 tonn
  • Irland: 1.000 tonn
  • Færøyene: 2.500 tonn

Selskapet opplyser videre i børsmeldingen at driftsresultat var på circa 165 millioner euro for fjerde kvartal 2019, mot 213 millioner euro i tilsvarende periode 2018.

Best driftsmargin i Irland

Driftsmarginen per kilo laks lå på mellom -0.55 og 3.30 euro euro avhengig av produksjonssted. Best i klassen var Irland med sine 3.30 euro i driftsmargin.

Fordelingen er slik:

Norge: 2.10 euro

Skottland: 1.30 Euro

Canada: -0.55 euro

Chile: 0.80 uero

Irland: 3.30 euro

Færøyene: 1.65 euro

Spår aksjen ned fem prosent

Gjelden i selskapet (NIBD) er på 1 340 millioner euro ved enden av fjerde kvartal.

Den komplette rapporten for siste kvartal 2019 blir lagt fram av selskapet 12. februar.

Analytiker i Sparebank 1 Markets, Thomas Myrholt, beskriver kvartalsresultatet som svakt og anslår at markedet vil reagere med et fall i aksjen på fem prosent. Han peker blant annet på at driftsmarginen per kilo ble lavere i fjerde kvartal enn forventet, noe som særlig skyldes svake resultater i Canada og Chile, med henholdsvis -0.55 euro og 0.80 euro.

Les også: