Det går fram av en børsmelding mandag morgen. I meldingen skriver oppdrettsgiganten at NTS' geografiske tilstedeværelse og kompetente organisasjon samsvarer godt selskapets nåværende virksomhet og strategi.

– Sammen kan vi bevare og skape nye arbeidsplasser og videreutvikle kompetanseklynger langs kysten til det beste for lokalsamfunnene, uttaler konsernleder Ivan Vindheim i Mowi

I meldingen går det fram at Mowi ASA har til hensikt å lansere et frivillig tilbud på alle aksjene i NTS ASA på NOK 110 per aksje, 50 prosent i form av kontantvederlag og 50 prosent i Mowi-aksjer.

«Mowi har fulgt NTS Gruppen i flere år, og er imponert over hvordan ansatte, ledelse og eiere har utviklet NTS Gruppen til å bli en av de ledende oppdretterne av atlantisk laks i Norge og på Island. Fra en sterk posisjon i Midt-Norge har NTS Gruppen utviklet seg til å bli et helintegrert havbrukskonsern med 84 tusen tonn sløyd vekt i produksjonsområde 7 til 12 i Midt-Norge og Nord-Norge, samt på Island. NTS Gruppen har også 7,7 utviklingskonsesjoner i Arctic Offshore Farming, og et akvaservice-selskap i Frøy ASA.», står det i meldingen.

13,8 milliarder

Tilbudet innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i NTS på ca. NOK 13,8 milliarder. Tilbudsprisen representerer en premie på 18,3% over sluttkursen for aksjene 14. januar 2022 på NOK 93,0, og en premie på 23,9% over gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs i løpet av de siste 30 handelsdagene til og med 14. januar 2022 på NOK 88,8.

Verdien av vederlagsaksjene skal være basert på volumvektet gjennomsnittskurs siste 20 handledager før tilbudet lanseres.