Det går fram av en børsmelding fredag morgen. Arnarlax AS, er et datterselskap av Salmar og driver oppdrett på Island.

Salmar opplyser i meldingen at de ikke vurderer nedsalg i forbindelse med transaksjonen og vil opprettholde en eierandel på over 50 prosent i Arnarlax etter transaksjonen.

Arnarlax holder til i Vestfjordene på Island og eies 59,4 prosent av norske Salmar. Selskapet har for tiden konsesjon for oppdretts av 25.200 tonn laks, men ønsker å øke med ytterligere 14.500 tonnes. Arnarlax regner med å slakte omlag 12.000 tonnes i 2020, 14.000 tonnes i 2021, and gradvis øke i slaktevolum til circa 30.000 tonn i 2024 i henhold til nåværende forretningsplan.

I Salmars siste kvartalsresultat som ble lagt fram i slutten av august for det fram at andre kvartal ble som ventet et svakt kvartal for Arnarlax. Segmentet erfarte høy dødelighet og høye kostnader som følge av utfordringer med vintersår på fisken.

Samtidig ble nær 90 prosent av volumet solgt tidlig i kvartalet, i perioden med lavest priser, og et lavt slaktevolum medførte svak kapasitetsutnyttelse av slakteriet. De rammede lokalitetene er nå tømt opplyste selskapet i børsmeldingen fra august, og det forventes derfor et noe lavere kostnadsnivå og noe høyere slaktevolum i tredje kvartal.