Det er betydelig svakere svakere enn samme kvartal i fjor, da selskapets hadde et tilsvarende resultat på 196 millioner euro.

Selskapet kom med sine foreløpige tall mandag morgen, mens den komplette kvartalsrapporten publiseres 13. mai.

Driftsmarginen per produsert kilo laks varierer fra 0,65 euro til 2,80 euro i første kvartal 2020 og fordeler seg slik:

  • Norge: 1,65 euro
  • Skottland: 0,65 euro
  • Canada: 0,90 euro
  • Chile: 1,20 euro
  • Færøyene: 2,80 euro
  • Irland: Intet slaktet i første kvartal

Det var fra før ventet at selskapet ikke vil betale utbytte i første kvartal. I dagens melding fra Oslo Børs varsler selskapet at de velger å utsette beslutningen om aksjeutbytte for første kvartal til andre kvartal og begrunner dette med med utbruddet av korona-viruset.

- Styret finner det essensielt å beholde en sterk finansiell posisjon i den usikre situasjonen som Covid-19 har forårsaket. Situasjonen er utfordrende for alle, og Mowi er intet unntak. Selv om våre operasjoner mer eller mindre går som planlagt og normalt, så har vi pådratt oss økte kostnader på grunn av tiltak som er iverksatt både internt og eksternt, skriver styret i børsmeldingen.

Les også: