Driftsresultat før avskrivninger gikk ned fra 57 millioner i fjerde kvartal 2018 til -40 millioner fjerde kvartal 2019, på grunn av et utfordrende kvartal, spesielt innen landbaserte segment. Nettooverskuddet falt fra 19 millioner kroner i fjor til -85 millioner fjerde kvartal 2019.

Utbytte per aksje er på 1 krone.

Som kjent i en børsmelding forrige uke har det skjedd alvorlige brudd på Akva Groups regler når det gjelder å rapportere fra virksomhetene. Noe selskapet oppdaget under arbeidet med Akva Groups årsmelding for det landbaserte segmentet i Danmark. Dette har gjort at store tap ikke er kommet fram i lyset.

Cage Based Technology-inntektene for fjerde kvartal 2019 endte på 529 millioner kroner, mot 553 millioner i 2018.

Inntektene i Norden endte på 323 millioner kroner, mot 359 millioner i 2018. Akva Marine Services økte marginene og hadde et sterkt kvartal, betydelig bedre enn i fjor.

I Norden endte ordreinngangen på 392 millioner kroner, mot 498 millioner i 2018 i fjerde kvartal, og til tross for en nedgang fra samme periode i fjor, fortsetter regionen sin høye aktivitet.

Akva Group varslet tidligere i år at «Basert på en foreløpig gjennomgang av resultatene for fjerde kvartal, venter Akva Group å rapportere om et negativt driftsresultat for perioden. Vårt nåværende estimat er at driftsresultatet blir i området – 25 til – 30 millioner kroner, med en driftsmargin på -4 til -5 prosent», skrev selskapet i en børsmelding 20 januar.

Resultat for Akva Group (tall i mill. kroner):

4. kv 2019 4. kv 2018 Endring
Omsetning 655,0 726,3 -9,8 %
Driftsresultat -105,5 22,2 N/A
Resultat før skatt -121,8 20,3 N/A
Nettoresultat -85,4 18,9 N/A
Driftsmargin -16,1 % 3,1 % N/A

Les også: