Industriteknologigruppen Nekkar ASA inngår samarbeid med Bewi Invest AS gjennom en felles investering i merdleverandør Fiizk, som leverer lukkede merdsystemer for fiskeoppdrett.

Det går fram av en børsmelding onsdag.

Selskapet leverer også programvareverktøy for optimalisering av planlegging, drift og analyse av fiskeoppdrett.

– Denne milepælen markerer et betydelig skritt fremover i å fremme Nekkars investeringer i havbruksnæringen, inkludert vår Starfish lukkede fiskemerd løsning. Vi er glade for å samarbeide med Bewi Invest for å i fellesskap utvikle og posisjonere Fiizk for den forventede fremtidige veksten i lukkede merdløsninger, uttalerer administrerende direktør i Nekkar, Ole Falk Hansen, i meldingen.

«Starfish», fra da den påbegynte sjøtestingsperioden. Foto: Nekkar

Betaling

Nekkar investerer totalt 50 millioner kroner for 39 prosent eierandel i Fiizk. Vederlaget består av 25 millioner kroner i kontanter og 25 millioner kroner betaling av naturalytelser gjennom sin Starfish-teknologi. Starfish er en helautomatisert, lukket fiskemerdløsning, digitalt og eksternt administrert og designet for å dramatisk redusere oppdretternes samlede kostnader som er knyttet til driften av en virksomhet, kalt OPEX på finansspråket.

Bewi Invest investere 25 millioner kroner i kontanter og annet eksisterende minoritetsaksjonærer vil investere 10 millioner kroner i kontanter i det nye etablerte Fiizk-gruppen. Etter gjennomføring av transaksjonene, vil Nekkar 39 % og Bewi Invest 41 % være de to største aksjonærene i Fiizk.

– Integrasjonen av Fiizks etablerte markedsposisjon og Nekkar's Starfish teknologi styrker selskapets posisjon som markedsledende leverandør av lukkede merdløsninger og akvakulturprogramvare, uttaler Ole Falk Hansen videre.

Nekkar
  • Nekkar er et industriteknologikonsern som kombinerer teknologier som gir samfunnsbidrag med avanserte programvareløsninger.
  • Konsernet kombinerer 50 års erfaring fra leverandører av skipsheiser, Syncrolift, med nye investeringer i bærekraftige, digitaliserte teknologivirksomheter som tar sikte på å skape vekst innen havbaserte næringer som offshorenæringen, fornybar energi og havbruk.

Vil være aktive i utviklingen

– Vi er veldig glade for å samarbeide med Nekkar for å videreutvikle Fiizk og posisjonere selskapet for å gripe mulighetene vi ser innenfor den voksende havbruksnæringen. Nekkars ekspertise og erfaring utfyller oss veldig vel, uttaler administrerende direktør i Bewi Invest, Bjørnar André Ulstein, i meldingen.

Både Bewi Invest og Nekkar vil være aktive i å utvikle Fiizk går det videre fram:

– Timingen for denne investeringen er ideell, nå som nye teknologiske løsninger er nødvendig for å overvinne de regulatoriske og miljømessige utfordringene industrien står overfor. Vi er sikre på at Fiizk vil generere et monumentalt sprang mot en mer lønnsom og bærekraftig fremtid for oppdrettere. Vi er også glade for at Starfish finner sitt industrielle «hjem» i spesialisert akvakulturselskap, avslutter Ole Falk Hansen.