Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag kveld.

Loe slutter etter 13 år i selskapet. Han vil være tilgjengelig for styret og ledelsen i en overgangsperiode, går det videre frem.

– Ola har gjort en solid jobb for NRS og har spilt en sentral rolle i utviklingenav selskapet siden han tiltrådte som finansdirektør i 2009. Jeg vil takke Ola for et godt samarbeid og jeg ønsker ham lykke til videre, uttaler konstituert konsernsjef i NRS, Charles Høstlund, i meldingen.

– NRS har hatt en fantastisk utvikling fra 2009. Da hadde vi et årlig slaktevolum på 6 000 tonn. Nå har vi en årlig produksjonskapasitet på cirka 85 000 tonn. Det har vært en glede å jobbe i NRS og jeg kommer til å savne gode kolleger og utfordrende arbeidsoppgaver, uttaler Ola Loe i samme melding.

Konsernregnskapssjef Bjørn Kleven vil ta over som midlertidig finansdirektør opplyses det også.

20. mai ble det kjent at konserndirektør Klaus Hatlebrekke har sagt opp sin stilling i Norway Royal Salmon. Han fungerte som konstituert konsernsjef i NRS etter at Charles Høstlund gikk fra stillingen på dagen i fjor, da i sammenheng med den mulige sammenslåingen av oppdrettsselskapene NRS og Salmonor. Da Høstlund gjorde comeback som konserndirektør i april i år, gikk Hatlbrekke tilbake til stilling som konserndirektør forretningsutvikling i selskapet, før han som nevnt sluttet i selskapet like etterpå.

NRS la onsdag fram sitt kvartalsresultat, som ble et problemfullt kvartal påvirket av prisoppnåelse, produksjon og kostnader.