Norcod
  • Er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg.
  • Selskapet er gjennomeierskap og partnerskap involvert i hele verdikjeden.
  • Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-Norge, samt Meløy i Nordland.
  • Selskapet er notert på Euronext Growth Oslo.
Kilde: Norcod

Det fremgår av selskapets førstekvartalsrapport torsdag.

Omsetningen i perioden endte på 16 millioner kroner (0), mens resultat før skatt ble -8,6 millioner kroner (10).

Fra start av slakting av første produksjon i midten av august til slutten av kvartalet, har selskapet slaktet 345 tonn. I løpet av sommeren har 2,4 millioner fisk blitt overført til sjø på tre lokasjoner i Meløy og Frøya. Flyttingen var vellykket gjennomført 1. juli, og fisken oppførte seg rolig gjennom prosessen og begynte umiddelbart å oppta fôring. Gjennom kvartalet har fisken vist god vekst og overlevelsesrater, fremgår det.

«Vi er godt på vei for å levere det ventede volumet på 5.000 tonn de neste månedene», heter det.

Imidlertid, som følge av høye sjøtemperaturer i sommer, har produksjonen i sjø vært i en noe lavere takt, og det flytter produksjonsplanene ut med to måneder. Den første produksjonen er nå ventet å være gjennomført ved utgangen av første kvartal 2022.