Det går fram av selskapets kvartalsrapport lagt fram torsdag.

Norcod har per 3. kvartal et driftsresultat på – 1.128.803 kroner. Resultat etter skatt ble -5.401.758 kroner. Forbedringen i resultatet sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig selskapets etablering av lokaliteter, samt overgang fra torsk i påvekts til torsk i sjø.

Netto finanskostnader per 3. kvartal ble 5.796.527 kroner en økning med 3.708.560 millioner kroner fra slutten av fjoråret. Økningen skyldes hovedsakelig valutajustering på lån fra danske Artha Holding A/S i perioden, går det fram av selskapets kvartalsrapport.

Håndterer overgangen godt

Norcod driver med kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. Selskapet er lokalisert i Midt-Norge med gode produksjonsforhold for torsk.

Kvartalets høydepunkter:

  • God fiskeprestasjon
  • Finansielt grunnlag på plass for første produksjonssyklus
  • Cash i balansen pr. 30.09.20
  • Fulltegnet emisjon MNOK 250
  • Notert på Oslo Børs for handel på Merkur Market

Selskapet opplyser i sin rapport at erfaringene gjort i løpet av tredje kvartal viser at torsken meget godt håndterer overgangen fra påvekst i kar på land til livet i merder i sjø. Høy overlevelse, rolig adferd, god appetitt og vel distribuert biomasse er gode indikatorer.

Ved utgangen av september produserte selskapet på 1,7 millioner torsk, fordelt på to lokaliteter.

Økt totalkapital

På slutten av 2019 var selskapets totalkapital 42 millioner kroner, og per 3. kvartal i år har totalkapitalen økt til 243,4 millioner kroner. 30,8 millioner gjelder investeringer i varige driftsmidler, 16 millioner er investert i Havlandet Norcod AS og Arctic Cod AS. Varelager og biologiske eiendeler er balanseført til 77,5 millioner kroner.

Selskapets bankinnskudd økte med 83,5 millioner kroner, fra 8,4 millioner i slutten av 2019 til 92 millioner kroner per 30. september i år.

Norcods rentebærende gjeld økte i 3. kvartal med 84,5, millioner kroner inkludert påløpte renter og periodisert formidlingsprovisjon og valutajustering.

Av disse er blant annet 15 millioner kroner brukt til å investere i Havlandet Norcod AS og 30 millioner er investert i varige driftsmidler.

__________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.