Konsekvensen er at det forventede estimatet for 2025-produksjonen har økt med 10 prosent til 27.500 tonn. Det opplyses i en børsmelding tirsdag morgen.

Samtidig skriver selskapet at på grunn av covid-19-pandemien, høy etterspørsel og inflasjon har havbruksnæringen opplevd en økning i både råvarepriser og transportkostnader. Som en direkte konsekvens venter Norcod en økning på 15 prosent i investeringsutgifter fremover, og anslår 18 kroner per kilo MTB-volum.

Christian Riber Foto: Arkivfoto Anders Furuset

– For å være konservative, justerer vi investeringsutgiftene for å reflektere høyere priser på oppdrettsutstyr. Likevel er vi er trygge på at dette kun har begrenset effekt på vår bransje, fordi produksjonskostnadene vil reduseres betydelig. Vi har stø kurs mot å oppnå vår langtidsstrategi om å bli verdens ledende leverandør av ansvarlig produsert oppdrettstorsk på helårsbasis. Kundene er begeistret for produktet vårt, og vi forventer at markedet vokser i takt med vår egen vekst, sier administrerende direktør Christian Riber i Norcod.

Ellers opplyses det at kommersiell slakt av Norcods første parti oppdrettstorsk fortsetter til april i år, og selskapet er på kurs mot måloppnåelse på 5.000 tonn.

Videre har Norcod også fått en storkontrakt med en større, spansk supermarkedkjede, og skal levere 850 tonn med fast bruttopris på 60 kroner pr kilo til Spania.

– Dette er en unik avtale som befester strategien vår om å inngå fastpriskontrakter, også til levering under torskefiskesesongen, sier Riber.