Det skjedde da han onsdag ettermiddag oppsummerte Nordeas finansseminar på Aqua Nor-messen i Trondheim.

Nordea har i snart 30 år arrangert dette markedsseminaret under de årlige messene Nor-Fishing og Aqua Nor i Trondheim. Tradisjonen strekker seg tilbake til Fiskernes Bank - som ble fusjonert inn i Nordea.

Årets tema er at etterspørselen de siste årene har økt mer enn tilbudet, noe som har gitt høyere laksepriser sjøl om den globale produksjonen har økt. På årets seminar diskuterte innlederne om etterspørselen etter norsk laks vil øke mer enn tilbudet framover.