Leif Inge Nordhammer har kjøpt 38.000 aksjer i Salmar til en gjennomsnittlig kurs på 644,1856 kroner per aksje, går det frem av en børsmelding onsdag. Prisen er dermed tett opp under 24,5 millioner kroner.

Nordhammer, som er styremedlem i Salmar, eier indirekte 1.61 prosent av aksjene i Salmar gjennom ulike selskaper.

Nordhammer har jobbet som konsernsjef i Salmar i to ulike perioder. I 2011 forlot han stillingen etter 15 år i rollen. I 2014 erstattet han Yngve Myhre, som hadde erstattet Nordhammer, som konsernsjef i Salmar. Han jobbet som konsernsjef frem til 2016.

Nordhammer jobber i investeringsselskapet LIN AS og er styremedlem i Kverva AS, som gjennom Kverva Industrier eier 50,88 prosent av aksjene i Salmar.