Det opplyser Andfjord Salmon i en børsmelding torsdag kveld.

Bytte av styreleder vil skje på et ekstraordinært styremøte 19. mars hvor ny styreleder vil bli valgt.

Roy Bernt Pettersen har vært både styreleder og daglig leder i selskapet han har bygget opp. Nå gir han seg som styrelder. Foto: Pressefoto

Roy Bernt Pettersen har bedt om avløsning som styreleder i forbindelse med at det landbaserte selskapet er i ferd med å gå fra en utviklingsfase til operativ fase opplyses det i meldingen. Pettersen fortsetter imidlertid i styret.

Andfjord Salmon
  • Selskap som skal drive landbasert oppdrett av laks
  • Byggingen av selskapets anlegg er i gang på Kvalnes på Andøy.
  • Selskapet satte ut den første smolten i juni 2022. Forventet slakting er medio 2023, men kan bli fremskyndet etter god tilvekst.
  • Andfjord Salmon har ambisjoner om å søke konsesjon for totalt 70.000 tonn MTB. Selskapet er notert ved Euronext Growth.

- Som største aksjeeier i Andfjord Salmon tror jeg både styret og administrasjonen i selskapet vil nytte fordel av en styreleder med omfattende erfaring fra produksjon og foredling av laks. Jeg er veldig fornøyd med at nominasjonskomiteen har funnet en kandidat som har slik erfaring fra fasen som Andfjord Salmon nå skal gå inn i, uttaler Pettersen i meldingen.

Kandidaten er altså Roger Mosand - kjent fra Nordlaks, hvor han har vært administrerende direktør siden 2001.

Andfjord Salmon bygger et landbasert lakseanlegg på Andøya i Nordland.

Ingen bindinger til Nordlaks

At Mosand går inn som styreleder, betyr IKKE at Nordlaks går inn med penger eller gjør andre strategiske grep med Andfjord Salmon.

- Det er ingen relasjon til Nordlaks, skriver Nordlaks' kommunikasjonssjef Lars Martinussen i en tekstmelding til IntraFish.