Nordlaks har forpliktet seg til å tegne aksjer i selskapet gjennom en pågående emisjon.

Konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde, sier i en pressemelding at selskapet har fulgt med på Atlantic Sapphire siden oppstarten.

– Etter vår vurdering er de en av aktørene som har kommet lengst innenfor landbasert oppdrett. De har også en god beliggenhet på anlegget sitt i Miami, med god logistikk for å dekke det amerikanske kontinentet. Ikke minst har de tilgang på en god vannkilde og tilgjengelig areal for å øke produksjon videre. Vi tror selskapet har gode forutsetninger for å lykkes med sine utbyggingsplaner, uttaler konsernsjefen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Rettet emisjon

Tirsdag, rett etter børsslutt, varslet Atlantic Sapphire at de vurderer å gjennomføre en rettet emisjon i norske kroner som tilsvarer 125 millioner dollar - omlag 1,2 milliarder norske kroner. Selskapet opplyser også at gjelden for fase 2-ekspansjonen i USA er sikret.

Følgende investorer har på forhånd forpliktet seg til å tegne i emisjonen, og vil bli tildelt for følgende beløp:

 • Nordlaks Holding AS for 150 millioner kroner
 • Norsk Landbrukskjemi AS, investeringsselskapet til Kjell Bjordal, for 12 millioner kroner
 • Strawberry Equities AS, for tilsvarende 12,5 millioner dollar
 • Joh Johannson Eiendom AS, for antall aksjer tilsvarende rundt 4,5 prosent eierskap etter den rettede emisjon, som på dagens nivå tilsvarende 8,6 millioner dollar

Videre har følgende primærinnsidere og ansatte på forhånd forpliktet seg til å tegne tilbudsandeler i den rettede emisjonen:

 • Alsco AS, representert i styret og selskapets største aksjonær med en eierandel på 12,02 prosent, for 10 millioner kroner
 • Styremedlem Runar Vatne for 50 millioner kroner
 • Styremedlem Tone Bjørnov for 200.000 kroner
 • Andre Skarbø, medlem av styret, for norske kroner tilsvarende 1,1674 prosent av den rettede emisjonen
 • Karl Øystein Øyehaug, finansdirektør i selskapet, for 250 000 kroner
 • Jon-Birger Løvik, administrerende direktør i selskapet, for 500 000 kroner
 • Svein Taklo, utviklings- og infrastruktursjef i selskapet, for 200 000 kroner.

Videre opplyses det at det ventes å inngå lock-up-avtaler med styremedlemmer og nøkkelpersoner i ledelsen i 90 dager.

I meldingen går det fram at styret vil vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjonen.

Skatteårsaker

Styreleder i Nordlaks, Kjell Bjordal, bekrefter i pressemeldingen fra selskapet at investeringen i Atlantic Sapphire har sammenheng med formuesskatten som nå innføres på konsesjoner eid av private oppdrettsgründere.

– Vi opplever nå at rammebetingelsene for norsk havbruk generelt og for norskeide havbruksselskap utenfor børs spesielt, blir mer og mer usikre. Vi ser ikke lengre noen sammenheng mellom de politiske ambisjonene for næringen og måten næringen forvaltes på. Vi er derfor i tvil om det er klokt å fortsatt ha alle egg i samme kurv selv om vi aller helst vil fortsette å bygge Nord-Norge, uttaler Bjordal i meldingen.

Nordlaks er i dag landets største privateide havbruksselskap med nærmere 700 ansatte.

Administrerende direktør i Atlantic Sapphire, Johan Andreassen, uttaler følgende om investeringen i pressemeldingen:

– Nordlaks er en av de mest veldrevne oppdretterne globalt og vi ser på det som en tillitserklæring at de nå investerer i Atlantic Sapphire. Vi er imponert over den operasjonelle historikken til Nordlaks og ser frem til å ha Nordlaks som en betydelig aksjonær i selskapet.