Eirik WeldeUtslippet skjedde i fjor sommer på Nordlaks sitt havbruksanlegg Dypingen i Harstad kommune.

– Dieselutslipp skal ikke skje. Uhellet var forårsaket av en teknisk feil på dieselanlegget på en nylig levert oppdrettsflåte. Vi vedtar boten og legger med det saken bak oss – med unntak av mye viktig læring og tiltakene for å unngå fremtidige uhell. Vi har jobbet sammen med leverandøren av oppdrettsflåten for å utbedre feil og etablere flere barrierer mot slike feil, uttaler konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde, i en melding på selskapets hjemmeside.

Der går det fram at Sea Eco AS har hatt oppdraget med å gjøre oppfølgende undersøkelser av miljøet rundt oppdrettslokaliteten som ble utsatt for dieselutslippet sommeren.

De gjorde undersøkelser tidlig i september, og tok ut de siste prøvene i den forbindelse. Dette sendes nå til analyse for å avdekke om det finnes nedbrytningsprodukter eller tilsettingsstoffer fra diesel i prøvematerialet. Den endelige rapporten vil foreligge senere i høst opplyses det i meldingen.

Det ble ikke påsvist olje under selve feltarbeidet opplyser Nordlaks, men der var noen få rester av absorbenter brukt i oppryddingsarbeidet. Disse består av bark og torv som over tid vil brytes ned naturlig.

– Nordlaks iverksatte umiddelbart et omfattende oppryddingsarbeid etter utslippet. Diesel er i utgangspunktet en lett olje som fordamper eller fortynnes raskt, noe som også gjorde oppryddingsarbeidet krevende. Alle tilbakemeldinger vi får er at vi har gjort det som er mulig for å begrense skadevirkningene av oljeutslippet, og at området ser ryddig og rent ut. Undersøkelsene gjennomføres av uavhengige fagfolk og vil avdekke eventuelle negative virkninger på miljøet, oppsummerer Welde.