Det går fram av en børsmelding fra Salmar onsdag ettermiddag. De øvrige selskapene har også sendt likelydende børsmeldinger.

I meldingen viser oppdrettsselskapet til tidligere meldinger vedrørende et gruppesøksmål i USA mot Salmar ASA og fem andre produsenter og/eller selgere av norsk oppdrettslaks (og noen av deres datterselskaper), med påstander om konkurransebegrensende adferd.

Det er denne saken som nå er forlikt – selv om gruppen som er saksøkt avviser at det er grunnlag for påstandene og anser søksmålene som ubegrunnede.

Ble saksøkt i 2019

Flere norske oppdrettsaktører ble i 2019 saksøkt i et gruppesøksmål i USA hvor de ble anklaget for å ha drevet med prisfiksing i det amerikanske markedet.

Blant de saksøkte er selskaper som Mowi, Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, Salmar, Bremnes Seashore og flere tilknyttede datterselskaper.

Gruppesøksmålet ble startet av det amerikanske sjømatselskapet Euclid Fish Company og levert inn i en domstol i Florida.

Euclid hevdet i rettsdokumenter at konspirasjonen om prisfastsettingen inkluderer lakseoppdrettsselskaper som deler konkurransemessig sensitiv informasjon mellom seg og deltar i møter for å fastsette, øke, opprettholde eller stabilisere prisene.

Obligatorisk megling

Samtlige av de saksøkte som er involvert i gruppesøksmålet i saken mot direkte kjøpere, har etter en obligatorisk meglingsprosess godtatt et forlikstilbud fra de direkte kjøperne, går det fram av meldingen. Forliket er betinget av godkjennelse fra domstolen i Southern District of Florida. Det totale forliksbeløpet for alle de saksøkte er på 85 millioner US dollar, noe som utgjør 820 millioner norske kroner.

– Alle de saksøkte avviser bestemt beskyldningene om konkurransebegrensende adferd og er av den klare oppfatning at påstandene er grunnløse. Sett hen til at kostnadene knyttet til rettstvister i USA er vesentlige, kombinert med tidslinjen for en slik rettstvist og behovet for å involvere omfattende interne ressurser, har Salmar ASA likevel godtatt et forlik av rent kommersielle grunner. Forliket representerer ingen innrømmelse av ansvar eller skyld, heter det i meldingen fra den trønderske oppdrettsgiganten.