I første kvartal 2019 ble konsernets kredittramme økt fra 1,4 milliarder kroner til 2 milliarder kroner. Det er 400 millioner kroner av denne kredittrammen som nå konverteres til grønt lån. Et grønt lån gir gunstigere lånevilkår for selskapet.

Det grønne lånet vil bidra til å finansiere de to store investeringsprosjektene som pågår i NRS, Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, opplyses det i meldingen.

– Det er gledelig å oppleve at vår satsing på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken. Vi mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige finansielle verdiskaping, skriver NRS og legger til at de jobber med å få på plass de strengeste miljøsertifikatene innenfor oppdrettsnæringen, Aquaculture Stewardship Council (ASC)-standard.

Selskapet er sertifisert på 60 prosent av lokalitetene i region nord, og har som mål å være 100 prosent sertifisert på de aktive lokalitetene innen år 2022.