Norway Royal Salmon (NRS) fikk et operasjonelt driftsresultat på 133 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 60 millioner kroner i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapet hadde på forhånd varslet et operasjonelt driftsresultat på 115 millioner kroner i kvartalet, som ifølge selskapet kom av en lav prisoppnåelse i kvartalet og enkelte engangskostnader.

Resultatet før skatt ble 86 millioner kroner (356) av driftsinntekter på 1.653 millioner kroner (1.428). Virkelig verdijustering utgjorde -44 millioner kroner i kvartalet.

Driftsresultatet pr kilo ble 20,65 kroner i kvartalet, mot 6,40 kroner pr kilo samme periode året før.

I sitt forhåndsvarsel pekte NRS på flere biologiske utfordringer med vintersår i den norske virksomheten enn normalt.

- NRS har av velferdsmessige årsaker derfor valgt å fremskynde slaktingen av den berørte fisken. Dette har resultert i en lav superior-andel og lavere prisoppnåelse enn markedsprisene i kvartalet skulle tilsi, het det i selskapets uttalelse fra 11.mai.

Biomassen ned

Biomassen av laks NRS hadde i sjø ved utgangen av første kvartal 2022 var ned 26,9 prosent sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal 2021. Sammenlignet med første kvartal 2021 var nedgangen på 23,7 prosent, går det videre fram av selskapets kvartalsrapport onsdag.

På Island var nedgangen i biomasse 56,0 prosent i første kvartal, sammenlignet med fjerde kvartal 2021, som følge av ekstraordinær dødelighet. Biomassen falt 38,1 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Arctic Fish hadde i første kvartal 2022 store biologiske utfordring med høy dødelighet på 2 av sine lokaliteter. Den totale dødeligheten på Island var 2.512 tonn og dette resulterte i engangskostnad på 129 millioner kroner i første kvartal 2022.

11. mai meldte NRS at slaktevolum i 2022 ventes å være 32.000 tonn sløyd vekt, sammenlignet tidligere guiding på 35.000 tonn sløyd vekt.