Det fremgår av selskapets kvartalsrapport.

På forhånd ventet analytikere et operasjonelt driftsresultat på 95 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

Resultatet før skatt ble 64 millioner kroner (172) av driftsinntekter på 1.541 millioner kroner (1.405). Virkelig verdijustering utgjorde -19 millioner kroner i kvartalet.

Driftsresultatet per kilo ble 12,13 kroner i kvartalet, mot 4,21 kroner per kilo samme periode året før.

Slaktevolum

Norway Royal Salmon venter et slaktevolum på 51.500 tonn i 2022 på Norge og Island. I 2021 opprettholdes forventet slaktevolum på 48.000 tonn.

En hendelse hos en ekstern smoltleverandør har ført til et lavt utsett i 2021, som har gitt en engangskostnad i kvartalet og har en negativ effekt på estimert slaktevolum for 2022, opplyses det.

- Det er gledelig at vi i dette kvartalet har lavere produksjonskostnader og høyere priser enn tilsvarende kvartal i fjor. Samtidig er Operasjonell EBIT påvirket av høye engangskostnader knyttet til NTS sitt pliktige bud på selskapet, samt hendelser hos eksterne smoltleverandør som har medført at NRS måtte destruere smolt. Destruksjonen av smolt har redusert årets utsett og vil ha negativ påvirkning på slaktevolumet i 2022. Vi er fornøyde med at produksjonen i vårt nye smoltanlegg i Dåfjord har vært god, noe som vil sikre NRS smolt fra neste vår, uttaler konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke.

Estimert smoltutsett for 2021 er 11,2 millioner smolt, hvorav 8,4 millioner i Norge og 2,8 millioner på Island. For 2022 estimeres smoltutsettet å bli 15,6 millioner, hvorav 12,1 i Norge og 3,5 millioner på Island.

Vil slakte fra ILA-lokaliteter

I fjerde kvartal vil Norway Royal Salmon hovedsakelig slakte laks fra produksjonsområder hvor det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge. Dette vil gi høye slakte- og brønnbåtkostnader, og produksjonskostnaden er ventet å øke i neste kvartal.

Det sier finansdirektør Ola Loe under selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.

På Island ventes produksjonskostnaden å komme noe ned i fjerde kvartal, som følge av start av slakting av 2020-generasjonen.