Det går fram av en børsmelding onsdag kveld.

«Norway Royal Salmon er tilfreds med å kunngjøre en avtale om å selge sin eierandel på 36,1 % i det tilknyttede selskapet Måsøval Fishfarm AS til Måsøval Fiskeoppdrett AS som eide de øvrige aksjene fra før. Estimert vederlag for aksjene er 143 millioner kroner. I tillegg vil NRS motta 30 millioner kroner i utbytte for 2020» lyder meldingen.

Gjennomføring av transaksjonen er med grunnlag i balansen pr 31. mars 2021, og at salgsbetingelsene i aksjekjøpsavtalen oppfylles.