Det fremkommer av en melding mandag morgen.

Gitt den betydelige prisforskjellen mellom tilbudene, mener styret at det tiltenkte tilbudet fra Salmar er bedre enn tilbudet fra NTS og som konsekvens anbefaler styret aksjonærene i NRS om å ikke akseptere tilbudet fra NTS.

Det fremkommer at styret vil gå gjennom tilbudsdokumentet fra Salmar når det publiseres, og offentliggjøre en formell uttalelse deretter.