Styret i oppdrettsselskapet NRS (Norway Royal Salmon) varsler fredag ettermiddag at det vil gå til erstatningssøksmål mot NTS, skriver DN.

Det opplyses i en børsmelding fra NRS, som NTS eier 68 prosent av.

Bakgrunnen for det varslede søksmålet er fordi styret i NRS mener NTS har gjort seg skyldig i kontraktsbrudd da en foreslått kapitalinnhenting i NTS ikke ble vedtatt.

– Påføres et vesentlig tap

Torsdag stemte lakseselskapet NTS stemte nei til den foreslåtte kapitalinnhentingen som skal gjøre det mulig for datterselskapet Norway Royal Salmon (NRS) å kjøpe Salmonor. Styret skulle votere over en kapitaltilførsel på inntil 2,2 milliarder kroner, penger som NRS skal benytte til å kjøpe lakseprodusenten Salmonor fra sin egen hovedeier NTS.

– Det uavhengige styret er forpliktet til å beskytte verdien til selskapet og aksjonærene, og kan ikke akseptere at NRS påføres et vesentlig tap som følge av at NTS bryter en kontraktsmessig stemmeforpliktelse og bruker sin stemmemakt som hovedaksjonær til å frita seg selv fra forpliktelsen til å selge Salmonor AS i henhold til inngått avtale. Det uavhengige styret har derfor sett seg nødt til å beslutte å ta ut erstatningssøksmål mot NTS for kontraktsbrudd, skriver NRS i børsmeldingen.

NRS mener selskapet har ført en konstruktiv samtale med NTS gjennom hele prosessen, og at det har vært åpen for å diskutere alternative løsninger, men at disse måtte ivareta verdien til NRS og selskapets aksjonærer.

– Den rettede emisjonen i NRS som ble plassert den 30. mars, er bortfalt som følge av generalforsamlingsvedtaket i går. Hvorvidt Salmonor-transaksjonen fortsatt vil la seg gjennomføre er derfor usikkert, skriver NRS i børsmeldingen.