- Etter Styrets syn reflekterer ikke tilbudsprisen de underliggende verdiene i NRS, heter det i en børsmelding fra NRS, sendt ut onsdag kveld.

Styret har engasjert Arctic Securities som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver.

Styret vil sammen med rådgiverne vurdere alternativer for selskapet og aksjonærene.

Ugjenkallelig

«Det gjøres også oppmerksom på at enhver aksept av tilbudet fra NTS … er ugjenkallelig. Dette innebærer at en aksjonær som aksepterer tilbudet, ikke kan trekke aksepten tilbake selv om det skulle komme et bedre tilbud. Aksjonærer som likevel vurderer å akseptere budet, anbefales derfor uansett å vente med å ta stilling til dette til siste dag i tilbudsperioden slik at muligheten for å godta et bedre tilbud på et senere tidspunkt opprettholdes», skriver styret i meldingen.

Knappe 35 prosent

Videre heter det:

«Styret vil publisere en formell uttalelse vedrørende tilbudet i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16 senest en uke før utløpet av tilbudsperioden. Det har blitt avklart med Oslo Børs at det er Styret, utenom styrets leder Helge Gåsø (som er nærstående til NTS ASA, og dermed har unntatt seg selv fra å delta i Styrets vurdering av tilbudet), som vil avlegge Styrets vurdering i henhold til § 6-16 i verdipapirhandelloven.»

Onsdag kveld kontrollerte NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk 35,95 prosent av antall aksjer og stemmer i NRS.