Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Sum driftsinntektene var 601 millioner kroner i perioden (610), mens driftsresultatet etter verdijustering av biomasse var på 155 millioner kroner (74). Biomassejusteringen utgjorde 25 millioner kroner (-45). Fjorårets kvartalstall i parentes.

På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 186 millioner kroner i kvartalet, mens driftsinntektene var ventet til 736 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus blant tre analytikere.

Resultatet før skatt ble 9,7 millioner kroner i perioden (393), mot ventet 186 millioner kroner. I oppstillingen er det blant annet en verdijustering av aksjer på -170 millioner kroner.

Det er i kvartalet gjennomført salg av aksjer i Ice Fish Farm AS og i FosenNamsos Sjø AS, mens det er kjøpt aksjer i Norway Royal Salmon ASA, samt egne aksjer. Det er også inngått transaksjonsavtale med eierne av SalmoNor AS, med sikte på å gjennomføre en fusjon mellom Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS.

NTS gjentar planlagt slaktevolum på 22.500 tonn i 2021. Som følge av oppkjøpet av SalmoNor vil volumet øke, fremgår det.