Det fremkommer av en melding torsdag.

Følgende saker er på agendaen:

1. Valg av nytt styre

2. Valg av ny valgkomité

3. Tilbakekalling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse vedtatt i ordinær.