Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-norsk Havbruk (MNH) 13.858.040 aksjer i NRS, tilsvarende 31,80 prosent av antall aksjer og stemmer i NRS.

Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal kjøpe fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 15.482.647 aksjer i NRS, tilsvarende 35,53 prosent av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de kjøpte aksjene til fordel for Nordea Bank.