Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte