Det går frem av en børsmelding. Cox eide 20.555 aksjer og har nå solgt alle aksjene.