Grunnlegger og styreleder Johan E. Andreassen, og driftsdirektør Bjørn-Vegard Løvik, har i dag handlet 20.000 aksjer til en pris av 89,70 kroner per aksje gjennom selskapet Alsco AS (et selskap som eies sammen av duoen).

Alsco AS eier etter kjøpet 9.759.540 aksjer i Atlantic Sapphire, tilsvarende 12, 1 prosent av aksjene i selskapet. I tillegg eier Johan E. Andreassen personlig 1.073.770 aksjer i selskapet og 111.188 aksjeopsjoner.

Styremedlem og primæinsider Andre Skarbø, har også handle AS-aksjer i dag – nærmere bestemt 20.000 aksjer til samme pris som de to over.

Etter transaksjonen eier Skarbø og relaterte parter 872.206 aksjer i selskapet, tilsvarende 1,1 prosent av aksjene i selskapet.

Dagens aksjekjøp kommer få dager etter forrige innsidekjøp i selskapet - av samme parter.