Det var i slutten av september at investeringsfondet ble lansert for offentligheten. En gjenganger i medieomtalen har vært fondets ønskelige størrelse på 800 millioner.

Bakgrunnen er at tilgangen på risikokapital er begrenset for nordnorske bedrifter, noe nordnorske innovasjonsselskaper påpeker i en felles uttalelse i nettavisen High North News, samtidig som de ønsker initiativet Pilar Kapital velkommen.