Det var i slutten av september at investeringsfondet ble lansert for offentligheten. En gjenganger