Bakkafrosts slaktevolum i fjerde kvartal 2021 var på 20.700 tonn på Færøyene og 5.100 tonn i Skottland, ifølge en oppdatering fra selskapet.

Fôrsalget var 32.600 tonn i kvartalet, mens Havsbrún anskaffet 27.300 tonn råvarer i kvartalet.

Bakkafrost slaktevolum i tonn:

Færøyene

Segment Nord 9.300

Segment Vest 8.900

Segment Sør 2.500

-----------------------

Skottland 5.100

-----------------------

Alle slaktevolumet er oppgitt i head on gutted (HOG)-ekvivalenter, som er sløyd fisk med hode.