Sluttkurs for Salmar-aksjen på Oslo Børs tirsdag var 651 kroner.

Hovedaksjonæren Kverva Industrier AS, som er i nær tilknytning til primærinnsiderne Gustav M. Witzøe og Kverva AS og konsernsjef Gustav Witzøe, er blitt tildelt 498.339 aksjer i emisjonen, og vil etter gjennomføring eie 59.934.476 aksjer i Selskapet.

LIN AS, et selskap i nær relasjon til styreleder Leif Inge Nordhammer i Salmar, ble tildelt 25.065 aksjer, og vil etter gjennomføring eie 1.299.685 aksjer i selskapet.

«I dagens marked ser Salmar flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden. Disse investeringsmulighetene inkluderer, kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, og organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett, slakteri- og videreforedlingsaktiviteter. Salmar har videre opparbeidet seg en ledende posisjon innenfor utvikling av havbasert produksjon, i første omgang i Norge og deretter i andre egnede geografier», heter det i meldingen.