(Saken er oppdatert fredag med de endelige tallene fra emisjonen). I forbindelse med emisjonen i Bakkafrost og oppkjøpet av The Scottish Salmon Company, meldte Bakkafrost 20 november at de ville gjøre en reparasjonsemisjon på opptil