Norway Royal Salmon opplyser i en børsmelding torsdag at de har fått påvist fiskesykdommen Parvicapsulose – forårsaket av parasitten Parvicapsula.

Av velferdsmessige årsaker har de derfor valgt å ta ut all fisk på lokaliteten Elva i Alta kommune, skriver selskapet i meldingen. Lokaliteten har 800.000 triploid fisk med en gjennomsnittsvekt på 0,65 kilo.

NRS fortsetter å analysere konsekvensene og kommer tilbake med mer informasjon ved rapporteringen for andre kvartal 2022, opplyses det i meldingen.

Slaktevolum
  • Måles i tonn, vanligvis i såkalt WFE (whole fish equivalent).
  • Dette er hel, usløyd fisk (med noe vekttap etter blodtap). Noen opererer med HOG (head-on-gutted), altså sløyd fisk med hode. HOG veier rundt 90 prosent av død, usløyd fisk (WFE). WFE tilsvarer rundt 93 prosent av levendevekt (differanse pga. sulting før slakting samt blodtap).
  • Slaktevolum må ikke forveksles med produksjonsvolum, som er avvikende særlig i år hvor en bygger opp eller ned biomassen.

Ingen kommentar

Intrafish har fått fatt i konsernsjef Charles Høstlund som henviser til børsmeldingen og ikke vil utdype situasjonen ytterligere:

– Du kan lese meldingen. vi har ingen kommentarer ut over det. Vi kommer tilbake med flere opplysninger, sier en ordknapp Høstlund til Intrafish.

Norway Royal Salmon eier 36.085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark.

Store tap

Børsmeldingen konstaterer at hendelsen vil få innvirkning på resultatet for tredje kvartal 2022, og vil redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2022 med rundt 2.000 tonn til 30.000 tonn.

Analytiker Christian Olsen Nordby i Kepler Cheuvreux Foto: Anders Furuset

Lakseprisen har som kjent vært meget høg i år, med en snittpris på laks første halvår på over 87 kroner per kilo. I juni var snittprisen nesten kroner 97,50.

Så tapet blir betydelig.

– Det er vanskelig å anslå tapet for vi vet ikke sikkert hva prisene blir framover, sier aksjeanalytiker Christian Olsen Nordby i meglerhuset Kepler Cheuvreux til IntraFish.

Han viser til laksebørsen Fish Pools estimat for framtidsprisen i fjerde kvartal, som er 78 kroner per kilo. Ifølge det estimatet vil tapte salgsinntekter utgjøre 156 millioner kroner.

– Jeg vil anslå at tapt gevinst av salget, målt i ebit, blir et sted mellom 40 og 60 millioner kroner, men det er som sagt usikkert, sier analytikeren.

Fakta triploid fisk
  • Det at laksen er triploid betyr at den har tre sett med kromosomer og er steril. Den kan dermed ikke spre genene sine dersom den rømmer.
  • Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer for å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte.
  • Derfor har det pågått forsøk siden 2014.

(Kilde: Mattilsynet)

Steril fisk

Han legger vekt på at tapet gjelder triploid fisk.

– NRS er eneste selskap i Norge som har forsøkt triploid laks i vesentlig skala, men de har vært mye plaget. Mattilsynet vil ikke at de skal holde på med det. Så triploid skal fases ut. Nå vil det skje fortere enn opprinnelig planlagt, sier Nordby.

Han legger til at Grieg Seafood nå skal forsøke seg med steril laks i Canada, på Newfoundland. Den er ikke identisk med triploid, men tilsvarende.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les IntraFish i sommer! Ferske nyheter der du er.