Siktelsen kommer i følge meldingen i forbindelse med påstått brudd på
dyrevelferdsloven § 37 flg. og matloven 28 flg.

I dyrevelferdsloven § 37 heter det straffereaksjonen kan være bøter eller fengsel inntil 1 år, eller fengsle med inntil 3 år om overtredelsen er grov. I matloven heter det at forsettelig eller uaktsom overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år (eller begge deler) eller fengsel inntil 2 år «under særlig skjerpende omstendigheter».

Norway Royal Salmon (NRS)
  • Lakseselskap med produksjon i Troms og Finnmark
  • Hadde et slaktevolum på 30.500 tonn i 2020
  • Selskapet har en stor salgsorganisasjon, som selger for mange eksterne kunder. I 2020 solgte de 88.900 tonn
  • Selskapet er notert ved Oslo Børs
  • Hadde 217 ansatte da årsrapporten for 2020 ble presentert.
Kilde: Årsrapporten for 2020

Det er politimesteren i Finnmark har tatt ut siktelse mot NRS Farming AS, som er et datterselskap av Norway Royal Salmon ASA.

Smoltleveranse

Oppdrettsselskapet opplyser at siktelsen knytter selskapets håndtering av en smoltleveranse fra ekstern leverandør til selskapets lokalitet Fartøyvika, i juli 2021.

Fartøyvika ligger i Måsøy kommune i Vest-Finnmark, litt nord for Hammerfest.

Videre uttales det at selskapet samarbeider med politiet.

IntraFish har bedt Klaus Hatlebrekke, konstituert administrerende direktør i Norway Royal Salmon, om å utdype saken. Vi kommer tilbake med svar fra NRS dersom det foreligger senere.