Med denne investeringen blir portugiserne en av de største eierne i Andfjord Salmon med en andel på 10,1 prosent.

Det fremgår av en børsmelding onsdag.

– Vi er glade for å tiltrekke oss en så stor industriell investor til Andfjord Salmon. Vi ser det som en fordel å ha en eier som besitter omfattende kompetanse om internasjonalt næringsmiddelindustrisalg, markedsføring, logistikk og distribusjon. Forhåpentlig kan vi utnytte denne kunnskapen når vi er klare til å bringe laksen vår til markedet, uttaler administrerende direktør i Andfjord Salmon, Martin Rasmussen, i meldingen.

– Vi tror at en investering i denne innovative og bærekraftige type produksjon også vil fungere som en læringsprosess for oss når det gjelder beste praksis i akvakulturprosjekter, uttaler styreleder og administrerende direktør i Jerónimo Martins Group, Pedro Soares dos Santos, i meldingen.

Andfjord Salmon
  • Selskap som skal drive landbasert oppdrett av laks
  • Byggingen av selskapets anlegg er i gang på Kvalnes på Andøy.
  • Selskapet satt ut den første smolten i juni 2022. Forventet slakting er medio 2023.
  • Andfjord Salmon har ambisjoner om å søke konsesjon for totalt 70.000 tonn MTB. Selskapet er notert ved Euronext growth.

Tidligere denne måneden kunne selskapet melde at de planlegger å sette ut første utsett av smolt i det første bassenget på Kvalnes, Andøya, ultimo juni 2022.

Kort tid etter ble det også kjent at investor Lars Nilsen har kjøpt aksjer i Andfjord Salmon for over 8 millioner kroner.