Proximar Seafood
  • Norsk selskap som skal bygge et landbasert lakseanlegg ved Oyama i Japan
  • Første fase skal ha en kapasitet på 5.300 tonn. RAS-anlegget leveres av israelske Aqua Maof. Investeringene er beregnet til rundt 915 millioner kroner.
  • Produksjonskostnad ventes til rundt 45 kroner kiloen i første fase, fallende til 40 kroner kiloen etter fullføring av fase 2
  • Joachim Nielsen er administrerende direktør

Det fremgår av selskapets årsrapport tirsdag.

Proximar hadde ingen omsetning i 2020 eller 2019, og fikk et resultat før skatt på -10,7 millioner kroner (-7,5).