Oslo (TDN Direkt): På årsbasis falt andelen av Bakkafrosts salg til Øst-Europa fra 32 prosent til 3 prosent i første kvartal 2019. Bakkafrost fikk