Andfjord Salmon AS kunngjør at en privat emisjon er vellykket gjennomført, og har innhentet 88,2 millioner kroner i bruttoinntekt til selskapet gjennom tildeling av 2.100.000 nye aksjer til en pris på 42