Det gikk over all forventning, med utsolgte aksjer på halvannen time.

– Selskapet er fornøyd med å kunngjøre at den rettede emisjonen er fullført med et totalt bruttoproveny på 301.5 millioner kroner, kombinert med et salg av eksisterende aksjer fra minoritetsaksjonærer i selskapet på cirka 89 millioner kroner. Transaksjonen mottok sterk interesse fra norske og internasjonale høykvalitets investorer og ble flere ganger overtegnet, skriver NTS ASA i en børsmelding torsdag morgen. NTS ASA er hovedeier i islandske Ice Fish Farm/ Fiskeldi Austfjarda.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil primært bli benyttet til å investere i verdikjeden for å bidra til ytterligere produksjonsvekst innenfor eksisterende lisenser. Dette inkluderer utvidelse av smoltkapasitet, nytt utstyr og investeringer i biomasse, går det fram av meldingen.

I tillegg vil deler av nettoprovenyet bli benyttet til å tilbakebetale to utestående konvertible lån til Midt-Norsk Havbruk AS på til sammen rundt 59 millioner kroner. Selskapet vil ikke motta proveny fra aksjer solgt gjennom nedsalget.

Allokeringen til investorer vil bli kommunisert omtrent eller rundt 29 mai. De nye aksjene vil bli levert til investorer på en levering-mot-betaling basis etter registrering av aksjekapitalforhøyelsen hos Brønnøysundregistrene og utstedelse av de nye aksjene i VPS, forventet omtrent eller rundt 8 juni.

Ice Fish Farm har søkt om og vil, med forbehold om nødvendig tillatelser fra Oslo Børs, notere selskapets aksjer på Merkur Market. Første dag aksjene kan handles der er forventet å være på, eller omkring mandag 8. juni.

Les også:

Ice Fish Farm vil hente 300 millioner kroner – og søke børsnotering

Islandske Ice Fish Farm vil hente penger