Det trønderske oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 414 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot 658 millioner kroner i samme periode året før, ifølge