Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 912 millioner kroner, ifølge gjennomsnittet av estimater innhentet av Infront fra åtte analytikere for TDN Direkt.

Driftsinntektene ble 4.019 millioner kroner (2.930) i kvartalet, mot ventet 3.852 millioner kroner.

Resultat før skatt utgjorde 912 millioner kroner (522). Verdijustering av biomassen utgjorde 225 millioner kroner i kvartalet (-70).

– Vi er særlig fornøyde med resultatene fra oppdrett i kvartalet, og som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser kombinert med godt håndverk fra våre ansatte som har gjort dette mulig. Dette kvartalet har vi også tatt store og viktige strategiske grep som vil gjøre det mulig for Salmar å vokse videre. Vi har gjennomført strategiske oppkjøp i verdikjeden, vi er i ferd med å ferdigstille vårt nye prosessanlegg i nord, og vi har innledet samarbeid med Aker som vil styrke vår satsing på havbasert oppdrett, uttaler konsernsjef Gustav Witzøe i rapporten.

Økte kostnader innen salg og industri

Segmentet Salg og industri i Salmar har hatt rekordhøy aktivitet ved slakteri- og videreforedlingsanleggene, men økte kostnader i forbindelse med logistikk og andre innsatsfaktorer svekker resultatet i kvartalet, går det fram av kvartalsrapporten.

«Økte kostnader knyttet til frakt er imidlertid en utvikling som knytter seg til pandemien som følge av kapasitetsutfordringer. Det vil variere fra kvartal til kvartal, men Salmar anser dette som midlertidig», heter det i rapporten.

Icelandic Salmon har hatt en stabil kostnadsutvikling. Samtidig lanserte selskapet lanserte ny merkevare i august, hvor man allerede ser effekter på bedre prisoppnåelse, men engangskostnader knyttet til ny merkevare er kostnadsført i tredje kvartal og svekker resultatet.

Slaktevolumet i år og neste år

Salmar venter å ha et slaktevolum i Norge på 169.000 tonn i 2021, som er opp fra tidligere forventning på 163.000 tonn. I 2022 ventes slaktevolumet å være 175.000 tonn.

På Island ventes slaktevolumet å være 12.000 tonn i 2021, som er ned fra tidligere forventning på 14.000 tonn. I 2022 ventes slaktevolumet å være 16.000 tonn.

Slaktevolumet i Skottland er ventet å være 33.000 tonn i 2021, som er ned fra tidligere 36.000 tonn. I 2022 ventes slaktevolumet å være 46.000 tonn, forutsatt at gjennomføring av oppkjøpet på Shetland blir godkjent av konkurransemyndigheter.

Opprettsselskapet har en kontraktsdekning på rundt 25 prosent for fjerde kvartal 2021, går det fram av kvartalsrapporten onsdag.

Kontraktsandelen var i tredje kvartal på 23 prosent, men økte fraktkostnader påvirket lønnsomheten, heter det.

Stabilt kostnadsnivå

Salmar venter et stabilt kostnadsnivå, og som nevnt ovenfor, et høyere samlet slaktevolum i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal.

«Covid-19 gir fortsatt økt markedsusikkerhet, men markedets håndtering av pandemien i årets ni første måneder vist hvor sterkt laksemarkedet er. Dette i kombinasjon med utrulling av vaksineprogrammer i hele verden gir Salmar positivt syn fjerde kvartal og fremtiden for øvrig», heter det i rapporten.

Forventningene i fjerde kvartal

I segment Midt-Norge forventes tilsvarende volum og kostnadsnivå i segmentet i fjerde kvartal 2021. Som følge av kjøp av eierandeler i Nekton Havbruk AS og Refsnes Laks AS samt god utnyttelse av den økte produksjonskapasiteten øker Salmar volumguiding med 3.000 tonn til 110.000 tonn i Midt-Norge i 2021.

I Nord-Norge har kostnadsnivået i tredje kvartal vært lavere selv om resultatet fortsatt er påvirket av høye slakte- og brønnbåtkostnader, noe som forventes i stor grad å bli unngått når det nye slakteriet InnovaNor er i drift. Prisoppnåelsen ble påvirket av slakting i august og september, som var perioden med lavest pris. Det forventes tilsvarende kostnadsnivå og noe høyere volum ved segment Nord-Norge i fjerde kvartal.

Salmar-aksjen falt da børsen åpnet i dag, med nær fem prosent og omsettes nå i formiddag for omlag 610 kroner.