Her høster man fruktene av solid operasjonell drift og gode biologiske prestasjoner påpekes det i rapporten. Høst 2019-generasjonen har stått for hele volumet i perioden. I først kvartal 2021 vil Salmar slakte ferdig høst 2019