Ei samlet laksenæring varslet før stortingsflertallet vedtok å innføre en grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent, at de ville fryse investeringene sine. Tilsammen er det snakk om så mye som 40 milliarder kroner.

– Hva skal til for at Salmar gjør nye, store investeringer i Norge?

– Der er mange uavklarte spørsmål knyttet til det nye skatteregimet. Vi må få mer klarhet før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre, sier konsernsjef Frode Arntsen til IntraFish.