Salmar vurderer en rettet emisjon på opptil 4.500.000 aksjer idet selskapet ser flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden. Hovedaksjonæren Kverva Industrier har forhåndstegnet for sin relative andel av de nye aksjene som utstedes som følge av emisjonen.

Det fremgår av en melding tirsdag.

«I dagens marked ser SalMar flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden. Disse investeringsmulighetene inkluderer, kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, og organiske investeringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett, slakteri- og videreforedlingsaktiviteter. SalMar har videre opparbeidet seg en ledende posisjon innenfor utvikling av havbasert produksjon, i første omgang i Norge og deretter i andre egnede geografier», heter det i meldingen.

Videre opplyses det at dersom den rettede emisjonen skulle bli overtegnet, kan tildeling til Kverva Industrier AS reduseres for å gi prioritet til andre investorer og øke den frie flyten av selskapets aksjer. Tildeling til Kverva Industrier AS vil ikke reduseres under 300 millioner kroner, og Kverva Industrier AS vil i alle tilfeller eie mer enn 50 prosent av selskapets aksjer etter gjennomføring av den rettede emisjonen og en mulig etterfølgende reparasjonsemisjon.