Det fremgår av en oppdatering fra landbasertselskapet mandag.

Fôring og veksttall er fortsatt bedre enn ventet, noe som gjenspeiler god vannkvalitet og sterk fiskehelse og fiskevelferd, opplyses det. Videre ser selskapet fortsatt lave dødelighetsnivåer.

Salmon Evolution forbereder seg på andre smoltutsetting, som forventes å finne sted i juli. Smoltvolumet vil være betydelig større enn den opprinnelige planen, da den også vil omfatte smolten opprinnelig ment for utsettelse i august.

Salmon Evolution bygger det som blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land på Indre Harøy i Møre og Romsdal, og satte i mars ut sin første smolt. Da ble det satt ut 30 tonn smolt.

– Det var ekstremt tilfredsstillende. Målet vi hadde satt om å sette fisk i anlegget nå har vært bra både for motivasjon, fokus og disiplin. Det var også viktig med tanke på at fisken skal ha det bra, uttalte toppsjef i selskapet, Håkon André Berg til IntraFish, den gang.

Selskapet opplyser videre i mandagens melding at de har tatt ut fisk for kvalitetstesting og at testene viser god fiskehelse og filet-kvalitet med fast fiskekjøtt. Det er heller ikke oppstått problemer med tidlig modning, uttaler selskapet.

I melding går det videre fram at selskapet fra nå av vil komme med hyppigere oppdateringer til markedet.