Det fremgår av en melding fra Salmon Evolution sent mandag kveld.

Kraft Laks har en årlig produksjon på rundt 1,8 millioner smolt, men har lisens til å produsere opptil 5 millioner smolt per år på visse betingelser. Partene har identifiserte betydelige utvidelsesmuligheter for anlegget som, hvis realisert, forventes også å dekke Salmon Evolutions smoltbehov i hvert fall for fase 2 på Indre Harøy basert på gjeldende plan.

Har kjøpt seg fleksibilitet

– Kjøpet av Kraft Laks er et resultat av en grundig prosess hvor Salmon Evolution har evaluert en rekke alternativer med tanke på tilgang til smolt, uttaler driftsdirektør Ingjarl Skarvøy, i Salmon Evolution og peker på smoltprodusentens resultater som en risikominimerende effekt for dem.

Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution. Foto: Pressefoto

– Det gir oss også fleksibilitet med hensynet til vår produksjonsplan på Indre Harøy, og det gjør det på en kostnadseffektiv måte, legger Skarvøy til i meldingen.

Også majoritetseier i Kraft Laks, Knut Endre Heltne, er fornøyd med salget.
– Vi har funnet en partner i Salmon Evolution som deler vår filosofi når det gjelder lakseoppdrett. For meg et det er stort privilegium å bli en del av Salmon Evolution-teamet i kraft av fortsatt å skulle lede Kraft Laks, og for oss som familie ser vi fram til å være en del av Salmon Evolutions spennende reise som aksjeeiere, uttaler Heltne i meldingen.

Slik betales kjøpet

Kjøpesummen for aksjene i Kraft Laks er avtalt til 76,5 kroner millioner, som er basert på en selskapsverdi på 70 millioner kroner på kontant- og gjeldfritt grunnlag. I løpet av de siste tre regnskapsårene har selskapet hatt en årlig gjennomsnittlig ebitda på om lag 10 millioner kroner og årlige gjennomsnittlige omsetning på rundt 28,5 millioner kroner.

16,6 millioner kroner av kjøpesummen skal gjøres opp i form av nye Salmon Evolution-aksjer utstedt til tegningskurs på 7,5775 kroner per aksje, som tilsvarer vektet volum gjennomsnittskurs de siste 20 dagene før transaksjonen. Som et resultat vil Salmon Evolution utstede 2.190.694 nye aksjer til selgerne. Utstedelsesaksjene vil være gjenstand for 12 måneder lockup og vil bli utstedt i henhold til styrefullmakt gitt av Salmon Evolutions generalforsamling 19. mai 2021.