Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Omsetningen var - 0,2 millioner kroner i kvartalet, mot 12 millioner samme periode året før. Biomassejusteringene var 6 millioner kroner i kvartalet (0) og resultat før skatt utgjorde -14 millioner kroner (-6).

Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av kvartalet på 457 millioner kroner, sammenlignet med 505 millioner kroner ved inngangen til 2022.

Av oppnådde høydepunkter i kvartalet peker selskapet på fortsatt sterk biologisk ytelse for første batch med fisk – med snittvekt ved utgangen av kvartalet på 3,3 kilo og 4,7 kilo per 15. november.

Kvalitetstesting bekrefter god filetkvalitet og smak, opplyser selskapet og viser til at også batch nr. to viser god biologisk ytelse.

– De første tilbakemeldingene fra kundene har vært veldig positive, noe som helt klart demonstrerer den sterke muligheten for vårt produkt i markedet, skriver selskapet i dagens melding.

Slaktet tidligere denne måneden

Salmon Evolution gjorde sitt første store kommersielle slakteuttak 7. november og opplyste da at fisken fra det landbaserte anlegget på Indre Harøy utenfor Molde både skulle ut på markedet globalt, og lokalt i Møre og Romsdal.

– Laksen er jo et globalt marked. Vi ønsker å gjøre noe i Norge også, men markedet er begrenset i Norge, derfor har vi tatt en global tilnærming, sa Trond Håkon Schaug-Pettersen, midlertidig administrerende direktør og finansdirektør i Salmon Evolution til Intrafish da.

I dagens melding går det fram at den internasjonale ekspansjonsplanen går som planlagt, både i Sør Korea og Nord-Amerika ·

Salmon Evolution har som tidligere kommunisert satt i gang en prosess med sikte på å etablere landbasert oppdrettsvirksomhet i Nord-Amerika, og samtidig heve sin produksjonskapasitetsmål til 100.000 tonn HOG innen 2032.

– Salmon Evolution er evaluerer for tiden utvalgte potensielle produksjonssteder i Nord Amerika, lyder det i dagens melding fra selskapet i forbindelse med kvartalspresentasjonen.

Selskapet forventer å bruke de neste kvartalene til å lande endelig sted for produksjon i USA.

Skiftet sjef

25. oktober ble det kjent at Håkon André Berg gir seg som sjef i Salmon Evolution, og at finansdirektør Trond Håkon Schaug-Pettersen tar over som midlertidig administrerende direktør. Dette blir dermed Schaug-Pettersens første resultatfremleggelse etter overtagelsen.

– Det har vært en sann glede å lede Salmon Evolution gjennom denne veldig spennende perioden, hvor vi har gått fra å være en liten oppstartsbedrift til et stort selskap med cirka 60 ansatte og global tilstedeværelse. Jeg mener bestemt at selskapet er i en unik posisjon, og dette har ikke vært en enkel avgjørelse å ta. Men på grunn av visse personlige familieforhold har jeg det kommet til den konklusjonen at det er det beste for min familie og selskapet er å trekke seg fra min stilling som administrerende direktør, uttalte Berg i børsmeldingen da nyheten om hans avgang ble kjent.