Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen var 6,8 millioner kroner i kvartalet, mot null millioner samme periode året før.

Tilgjengelige kontanter var ved utgangen av kvartalet på 430 millioner kroner, og tilgjengelig likviditet var på 1.056 millioner kroner, fremgår det.

Salmon Evolution
  • Anlegget ligger på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 skal etter planen bli ferdig i 2022.
  • Produksjon på 9000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.

«Vår første fisk nyter sitt nye liv på Indre Harøy og vokser jevnt og trutt hver dag. Vi ser frem til vår første slakting i løpet av fjerde kvartal og i god tid før årsskiftet», skriver selskapet.

Salmon Evolution har igangsatt fase 2-forberedelser på Indre Harøy og signert en vilkårsavtale med Artec Aqua for utbyggingen.