Det fremgår av en melding tirsdag kveld.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til delvis finansiere andre fase av lakseoppdrettsanlegget på Indre Harøy, utvide kapasiteten ved smoltanlegget Kraft Laks AS, og generelt selskapsformål.

Ronja Capital II AS, nært tilknyttet styreleder Tore Tønseth, ble tildelt 555.555 aksjer i emisjonen og vil eie 27.393.242 aksjer etter transaksjonen.

Ellers har selskaper tilknyttet styremedlemmene Glen Bradley og Peder Stette blitt tildelt aksjer.

Salmon Evolution-aksjen stengte på 9,80 kroner på Oslo Børs tirsdag.

Salmon Evolution
  • Anlegget ligger på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
  • Byggingen startet våren 2020.
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.
  • Fase 1 skal etter planen bli ferdig i 2022.
  • Produksjon på 9000 tonn fisk i året med første fase.
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.
  • Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.